Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:icongazneli:
Gazneli Featured By Owner Sep 1, 2015  Professional Digital Artist
Dostum çalışmalar çok güzel, ben blenderda başladım acaba hatamı ettim? :)
Reply
:iconpunkandroll:
punkandroll Featured By Owner Dec 2, 2015  Hobbyist Interface Designer
Teşekkür ederim, hangi programla başladığın çok önemli değil açıkçası, çoğu aynı mantıkla çalışıyor.
Reply
:iconmecenatos:
Mecenatos Featured By Owner Dec 28, 2013  Hobbyist General Artist
great art!CURSE YOU! 
Reply
:iconpunkandroll:
punkandroll Featured By Owner Jan 5, 2014  Hobbyist Interface Designer
thank you :)
Reply
:iconmecenatos:
Mecenatos Featured By Owner Jan 6, 2014  Hobbyist General Artist
;) (Wink) 
Reply
:icondernosada:
DerNosada Featured By Owner Aug 28, 2011  Hobbyist General Artist
:clap:
Reply
Add a Comment: